ยินดีต้อนรับสู่ เครื่องดูดฝุ่นสมุนไพร ( Herbal vacuum )

{ Posted by thaidust@gmail.com on May 3, 2018 }

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสมุนไพร และ อาหารเสริม สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ขบวนการผลิตมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาตราฐาน , ความปลอดภัย และ สะอาด  สำหรับผู้บริโภค

ในการผลิต สมุนไพร รูปแบบต่าง จำเป็นต้องใช้ พืชพันธุ์ วัตถุดิบ จากแหล่งเพาะปลูก และ แหล่งรับซื้อผลผลิตหลากหลาย การคัดเลือก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในขบวนการผลิต ที่จะต้องสะอาด ก่อนที่จะนำไปผลิต เป็นรูปแบบต่างๆ

เครื่องดูดฝุ่น สำหรับ อุตสาหกรรมสมุนไพร , สมุนไพรพื้นบ้าน

{ Posted by forthaiproject@gmail.com on May 3, 2018 }

ฝุ่น ที่เกิดจาก วัตถุดิบ และ จากการผลิต มีโอกาศที่จะปนเปื้อนผลผลิตสมุนไพรได้หลายขั้นตอน การดูดฝุ่น หรือ กำจัดฝุ่น ในขบวนการผลิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ ปลอดจากฝุ่น และ การปนเปื้อน